Yhteistyöllä nuorille kesätöitä ja työelämä koulutusta

16.7.2020

Hollolan 4H-yhdistyksen sekä kunnan yhteistyö nuorten työllistämisessä on tuottanut tulosta. Yhteistyön tavoitteena oli, että Hollolalaiset yhdistykset, joilla on tarvetta kesätyöntekijöille, on nyt mahdollista saada kesätyöntekijöitä ilman palkkakustannuksia.

Tällöin Hollolan 4H-yhdistys toimii kesätyöntekijän työnantajana sekä palkanmaksajana, ja Hollolan kunta tukee taloudellisesti 4H:ta kesätyöntekijöiden palkkaamisessa.

Tällä hetkellä nuoria on mennyt kesätöihin Herralan kotiseutuyhdistykselle, Vesikansan vanhemmat ry:lle, Koski-Seuralle ja Hollolan Virikkeelle. Lisäksi Hollolan 4H-yhdistys on työllistänyt nuoria Vähä-Tiilijärven kahvilalle. Kaikkiaan 4H:n kautta kesätyösetelillä työllistettyjä nuoria on tähän mennessä 43.

Vähä-Tiilijärven kahvilalla on lisäksi 4 nuorta 4H-yrittäjää, jotka vastaavat omalla vastuuvuorollaan kahvilan toiminnasta. 4H-yrittäjät ovat myös oikeutettuja kunnan kesätyöseteliin jos vain täyttävät tietyt ehdot ja raportoivat toiminnastaan kesän päättyessä.

Kesätyösetelien lisäksi kunnasta kesätöitä hakeneille nuorille tarjottiin 4H:n räätälöityä Ajokorttityöelämään koulutusta, tueksi tulevien vuosien työnhakuun. Kesäkuun alussa järjestettyyn viisipäiväiseen koulutukseen osallistui yhdeksän nuorta. Koulutuksessa käytiin läpi työelämän pelisääntöjä, asiakaspalvelua, työnhakemiseen ja työhaastatteluihin liittyviä asiakirjoja sekä tilanteita. Innovatiivisen puheenvuoron työnantajan näkökulmasta piti Särki Food oy:n perustaja Paavo Vallas. Nuorten omista raha-asioista oli puhumassa Leila Väyrynen, Päijät-Hämeen Osuuspankista.

Osuuspankin kanssa 4H liitolla on vuosia jatkunut yhteistyösopimus ja nyt Hollolan 4H sai myös tilaisuuden järjestää Ajokortti työelämään koulutus OP-yhteistyöllä. Nuorten palaute kurssista oli positiivista, vaikka se olikin Hollolan 4H:n ensimmäinen verkossa tapahtuva etäkoulutus. Nuoret pitivät erityisesti koulutuksen yrittäjä osuudesta ja pankin puheenvuorosta. Käytännön asiat ja konkreettiset tarinat koettiin merkityksellisiksi.

 

Hyviä yhteistyöllä saavutettuja asioita toteutetaan varmasti myös tulevina kesinä!