Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hanke 2016-2017

Olimme 2016 - 2017 mukana

Yhteispelillä kohti Arjen hyvinvointia - hankkeessa
 

Yhteispelillä- hanke on jatkoa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n Kunppanuushankkeelle.

Hankkeen tavoitteena on lapsiperheiden ja ikäihmisten hyvinvoinnin kohentaminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy.

Olemme mukana Hollolan tapahtumissa. Hanketta toteutetaan myös Lahdessa.