Kartanon viljelypalsta

Hollolan 4H-yhdistys hallinnoi Hollolan kunnan Kartanon viljelypalstoja 4.5.2018 alkaen. Kartanon peltoa ei muokata, vaan se on pääsääntöisesti tarkoitettu monivuotisille viljelijöille.

Hinnasto 2018:

16€ / aari

 

 

KARTANON PALSTAVILJELYN SÄÄNNÖT:

 1. Viljelymaat omistaa Hollolan kunta. Hollola 4H-yhdistys hallinnoi vuokrausta.
 2. Pitkäaikaiseen vuokraukseen tarkoitettujen palstojen pienin koko on 100 m2.
 3. Hollolan Kartanon palsta-alue on tarkoitettu pääasiassa monivuotisten hyötykasvien viljelyyn. Palstoja ei muokata vuokraajan toimesta eikä vuokraaja ole velvollinen kohentamaan palstojen maaperää.
 4. Palstojen vuokralaskut lähetetään viljelijöille vuosittain huhti-toukokuussa. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä, muuten vuokrasopimuksen katsotaan päättyneen.
 5. Viljelyssä tulee käyttää luonnonmukaisia menetelmiä. Maavaikutteisten torjunta-aineiden kuten simatsiinin tai atratsiinin käyttö on ehdottomasti kielletty!
 6. Viljelijä vastaa siitä, että palsta ja sen reuna-alueet pysyvät siisteinä.
 7. Rikkaruohot ja kasvijäte tulee kompostoida omalla palstalla.
 8. Palsta on vuokraajan käytössä kasvukauden; jakotilaisuudesta syyskuun loppuun saakka.
 9. Muovihuoneet ja kasvilavat tulee sijoittaa niin, ettei niistä aiheudu haittaa toisille viljelijöille. Kaikki rakennelmat tulee poistaa sopimuskauden päätyttyä. Tämä koskee myös monivuotisia kasveja.
 10. Monivuotisia helposti leviäviä kasveja, kuten maa-artisokkaa, ei saa laittaa.
 11. Lintujen ja muiden eläinten ruokinta palsta-alueella on ehdottomasti kielletty.
 12. Palstoilla on annettava työskentelyrauha kanssaviljelijöille ja havaittaessa puututtava ikivallan tekoon. Rikostapauksissa on otettava yhteys suoraan poliisiviranomaisiin.
 13. Viljelijät ovat sopimusajan ilmoitusvelvollisia Hollolan 4H-yhdistykselle palstapellon tapahtumista sekä yhteystietojen muuttumisesta.
 14. Vuokraaja voi siirtää vuokraoikeuden kolmannelle osapuolelle vuokranantajan suostumuksella. Samalla tulee ilmoittaa uuden vuokralaisen tarkat yhteystiedot.
 15. Irtisanomisaika on 6 kk. Vuokranantaja ei suorita korvausta lyhentyneestä vuokra-ajasta, mikäli vuokralainen purkaa sopimuksen. Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, jos vuokraaja ei noudata sääntöjä tai jättää alueen hoitamatta. Tällöin ei myöskään makseta korvausta lyhentyneestä vuokra-ajasta.
 16. Sopimusrikosta Hollolan 4H-yhdistyksellä on oikeus periä asiakkaalta yhdistykselle aiheutuneista ylimääräisistä kuluista 50 – 100 €. Laskut ovat ulosottokelpoisia.
 17. Jos Hollolan kunta tarvitsee alueen muuhun käyttöön, vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneita vahinkoja.

 

Nautinnollisia hetkiä viljelyn parissa!

Yhteydenotot ja lisätietoa: Hollolan 4H-yhdistys ry hollola@4h.fi tai

puhelimitse 050 588 9556 tiistaisin klo 10-13