Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Kartanon vuokraviljelypalstan vuokraussopimusten kautta kerättäviin tietoihin ja vuokraviljelijöistä pidettävään rekisteriin

 

Pvm:             30.5.2018

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 

Rekisterinpitäjä

Nimi:             Hollolan 4H -yhdistys ry

Osoite:         Terveystie 8, 15870 Hollola

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi:             Toiminnanjohtaja, Hollolan 4H -yhdistys ry

Osoite:          Tervesytie 8, 15870 Hollola

Sähköposti:  hollola(a)4h.fi                                          

Puhelin:        050 588 9556

 

Rekisterin nimi: Kartanon vuokraviljelypalstan vuokraviljelijät

  • Kartanon vuokraviljelypalsta-alueen palstojen vuokraajien tiedot

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Palstojen vuokrasopimusten tekeminen
  • Palstojen vuokraamisen laskutus
  • Kartanon palsta-alueeseen liittyvä tiedottaminen

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 

Tietojen säilytysaika ja/tai säilytysajan määräytymisperusteet

  • Satokauden jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja päättyneet vuokraussopimukset sekä rekisteri arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.

Ko. rekisterit putsataan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Kartanon vuokraviljelypalstan palstojen vuokrasopimukset sekä uudet vuokrasopimukset

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain Hollolan 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. toiminnanjohtaja.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.