Koulutukset

Koulutuksen kautta töihin

Haluatko töitä? 4H-työelämäkoulutukset auttavat sinua eteenpäin. 4H-työelämäkoulutukset on tehty sitä varten, että sinä löytäisit helpommin työpaikan.

Koulutuksissa saat työelämätietoutta ja opit käytännön taitoja. Niiden jälkeen olet valmis työskentelemään 4H:n kautta esimerkiksi kerhonohjaajana, lastanhoitajana tai yrittäjänä.

Tueksesi tietoa hakeutua kerhon ohjaaja koulutukseen.

Mitä 4H kerhotoiminta on ja kenelle se on tarkoitettu?

4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa. Tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua vastuulliseksi ja yritteliääksi edistämällä:

  • arjen ja kädentaitoja
  • yhteistyötaitoja
  • kansainvälisyyttä
  • luonnon ja ympäristön kunnioitusta.
    4H-kerhot on suunnattu 6-12-vuotialle. Kerhoon ja jäseneksi voi tulla sinä vuonna kun lapsi täyttää 6 vuotta. Kerhot voivat olla joko 4H-kerhoja tai 4H-teemakerhoja.

Kerho kokoontuu säännöllisesti 1-2 viikon välein. Kerhon kesto voi vaihdella. Kerhokerran keston tulee olla kuitenkin vähintään 45min (1 oppitunti). Usein yksi kerhokerta kestää 1,5-2 tuntia. Ohjauksessa käytetään tekemällä oppimisen käytännönläheistä menetelmää. 

4H-kerhoissa tarjotaan lapsille monipuolisia oppimiskokemuksia. Aihepiirejä ovat ruoka, metsä, kädentaidot, kasvit ja viljely, leikki ja eläimet. Silloin kun aiheet vaihtelevat eri tapaamiskerroilla, puhutaan yleiskerhosta.

4H-teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen. Teemakerho voi olla ajallisesti rajattu. Laadukkaassa teemakerhossa on yleensä vähintään kymmenen kerhokertaa. Teemakerhoja ovat esimerkiksi yhteiset Safkasankarit, Metsäsalapoliisit ja Kädentaitajat. Myös muita teemoitettuja kerhoja voi olla.

Lasten ja nuorten työvälineenä ja ohjaajien suunnittelun tukena toimii 4H:n TOP-tehtäväpankki, jossa on yli 1 000 tehtävää kerhokertojen tueksi: www.toptehtavat.fi.