Hollolan 4H-yhdistys

Hollolan 4H-yhdistys järjestää kerho- ja leiritoimintaa alakouluikäisille lapsille.  4H-yhdistys edistää nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia kouluttamalla, työllistämällä ja 4H-yrittäjyyttä tukemalla. 4H-yhdistyksen kautta voit saada kesätöitä tai vaikka keikkatöitä koulun ohella.

4H-yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden alueen yhdistysten sekä Hollolan kunnan kanssa.

Hollolan 4H-yhdistys on valtakunnallisesti toimivan 4H-liiton jäsen, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen.