Minä, kaverit ja meidän kylä -hanke 2020-2021

Hollolan 4H:ssa on tammikuussa 2020 käynnistynyt Leader-ryhmä Etpähä ry:n rahoittama Minä, kaverit ja meidän kylä -hanke, jonka tarkoitus on saada nuorille työkokemuksia omalta kylältä. Yhä useampi nuori on ilman ensimmäistä työpaikkaa ja vaarassa jäädä tulevaisuudessa tämän takia paitsi niin työelämästä kuin mahdollisesta opiskelupaikastakin. Monilta kyliltä on palvelut heikentyneet ja kuitenkin iäkkäät ihmiset sekä kiireiset perheet tarvitsevat apua arjessa. Kylillä tarvitaan verkostoa, joka saattaa nämä tahot yhteen. Hankkeen ajatuksena on yhdistää kylillä toimivia yhdistyksiä sekä nuoria ja luoda kylille työpalveluverkostoa, jota kyläyhdistykset voisivat organisoida ja ylläpitää. Tässä on tarkoitus käyttää Avittajat - palvelumallia, joka Hollolan 4H-yhdistyksessä pyörii jo kuntakeskuksen ympäristössä. Hankkeen aikana tarjotaan nuorille työelämä- sekä 4H-yritys - koulutusta kylillä ja aktivoidaan nuoria osallistumaan itse oman kylän toimintaan. Tarkoitus ei ole luoda samaa mallia joka kylälle vaan kuunnella kyläläisten ja erityisesti nuorten omia ajatuksia oman kylän mahdollisuuksien kehittämisestä. Nuorten työllistymismahdollisuudet omalla kylällä ovat moninaiset; Avittajat -palvelun kautta, kerhon-ohjaajana toimimalla tai 4H-yrittäjänä. Yhteistyötä tehdään myös Hollolan kunnan nuorten kesätyöseteli pilotin kanssa. Keväällä 2020 on tarkoitus aloittaa kyläkahvit, joissa kyläläiset ja nuoret pääsevät kohtaamaan sekä vaihtamaan ideoita.

Hanke on pääättynyt!